Potřebujete finance na nový projekt nebo rozvoj firmy a nevíte, jak zpracovat podnikatelský záměr, aby Vám banka nebo dotační agentura vyšla vstříc. Potom Vám nabízíme naše služby.

Bezplatně provedeme audit Vaší společnosti a posoudíme reálnost Vašeho záměru. Teprve poté si dohodneme odměnu za naši práci a navrhneme Vám optimální řešení Vašeho problému. Odměna za naši práci bude splatná až po smluvním zajištění prostředků na Váš projekt.

Navrhneme Vám nejvhodnější způsob financování, najdeme instituci, která bude ochotna podpořit vaše podnikání. Zpracujeme podnikatelský záměr a zastoupíme Vás při jednání s finančním ústavem. Budeme spolupracovat při získání potřebných dokumentů, podkladů, posudků a povolení a ohlídáme Vám i samotnou realizaci projektu.

Kromě klasických úvěrů jsme schopni Vám zajistit i další finanční instrumenty a dotace, bude-li Váš záměr splňovat kritéria pro některý z řady dotačních titulů.

Garantuje Vám vysokou úroveň poskytovaného poradenství.