Základní platební podmínky SMARTHOME, s.r.o.

 
zpět
 
     
Platební kalendář A): koeficient ceny 0,95  
1. platba do 10 dní po podpisu smlouvy 10% ceny díla
2. platba při zahájení stavby 85% ceny díla
3. platba při předání a kolaudaci stavby 5% ceny díla
     
Platební kalendář B): koeficient ceny 0,98  
1. platba do 10 dní po podpisu smlouvy 10% ceny díla
2. platba při zahájení stavby 25% ceny díla
3. platba dokončení hrubé stavby 30% ceny díla
4. platba uzavření stavby a dokončení instalací 30% ceny díla
5. platba při předání a kolaudaci stavby 5% ceny díla
     
Platební kalendář C): koeficient ceny 1,00  
1. platba do 10 dní po podpisu smlouvy 10% ceny díla
2. platba zahájení spodní stavby 15% ceny díla
3. platba zahájení 1. nadzemního podlaží 10% ceny díla
4. platba zahájení dalšího podlaží (střechy) 15% ceny díla
5. platba uzavření hrubé stavby 10% ceny díla
6. platba zahájení vnitřních instalací 10% ceny díla
7. platba zahájení vnitřních úprav 15% ceny díla
8. platba zahájení fasády a vnějších úprav 10% ceny díla
9. platba při předání a kolaudaci stavby 5% ceny díla
     
Platební kalendář D): koeficient ceny 1,03  
1. platba do 10 dní po podpisu smlouvy 10% ceny díla
2. platba dokončení spodní stavby 15% ceny díla
3. platba dokončení 1. nadzemního podlaží 10% ceny díla
4. platba dokončení dalšího podlaží (střechy) 15% ceny díla
5. platba uzavření hrubé stavby 10% ceny díla
6. platba dokončení vnitřních instalací 10% ceny díla
7. platba dokončení vnitřních úprav 15% ceny díla
8. platba dokončení fasády a vnějších úprav 10% ceny díla
9. platba při předání a kolaudaci stavby 5% ceny díla
     
Platební kalendář E): koeficient ceny 1,05  
1. platba do 10 dní po podpisu smlouvy 10% ceny díla
2. platba při zahájení stavby 25% ceny díla
3. platba při předání a kolaudaci stavby 65% ceny díla
     
Platební kalendář F): koeficient ceny 1,08  
1. platba do 10 dní po podpisu smlouvy 20% ceny díla
2. platba při předání a kolaudaci stavby 80% ceny díla
     
Platební kalendář G): koeficient ceny 1,12  
1. platba do 10 dní po podpisu smlouvy 20% ceny díla
2. platba do 12 měsíců po předání a kolaudaci 80% ceny díla

Komentář k základním platebním kalendářům :

V případě výstavby domu na vlastním pozemku zákazníka lze použít pouze platební kalendáře A), B) a C). V případě využití notářské úschovy pro jednotlivé platby do doby dokončení etap výstavby také platební kalendář D).

Kalendáře E), F) a G) je možno použít pouze v případě, že výstavba bude probíhat na pozemku ve vlastnictví společnosti Smarthome, s.r.o.

V případě, že společnost Smarthome, s.r.o. bude pro klienta zajišťovat i pozemek na stavbu domu, může být výše 1. platby stanovena individuálně (mimo platební kalendáře F) a G)), a to na základě jeho dalších požadavků. Pokud bude pozemek přecházet přímo do vlastnictví zákazníka, je celá jeho kupní cena včetně příslušenství vždy splatná nejpozději při uzavření kupní smlouvy.

Základní platební kalendáře mohou být dále přizpůsobeny požadavkům a možnostem klienta.

Společnost Smarthome, s.r.o. vyřídí bezplatně zákazníkům úvěry ze stavebního spoření a hypoteční úvěr. Platební kalendář v tomto případě vždy přizpůsobí možnostem klienta a požadavkům úvěrující banky.

Garance úplného vrácení již uhrazených plateb :
V případě, že výstavba domu bude probíhat na pozemku ve vlastnictví společnosti Smarthome s.r.o., jsme ochotni ve většině případů garantovat zákazníkům, že pokud nás o to požádají, zařadíme dům do naší prodejní nabídky a vrátíme jim veškeré prostředky, které společnosti do té doby uhradili.

zpět